PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

<p align="center" style="margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-weight: 700;">PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV</span></p>


<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-weight: 700;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;</p>


<ol style="margin-right: 10px; margin-bottom: 0px; margin-left: 34px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; padding: 0px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">

<li style="padding: 3px 0px 4px; margin: 0px;"><span style="font-weight: 700;">Kto sme?</span></li>

</ol>


<p style="margin-bottom: 10px; margin-left: 14.2pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť Jozef Gabulya - GoComp., Kamenin 580, 943&nbsp;&nbsp;57&nbsp;Kamenin, email: obchod@gocomp.sk&nbsp; (ďalej len „prevádzkovateľ“).</p>


<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">&nbsp;</p>


<ol style="margin-right: 10px; margin-bottom: 0px; margin-left: 34px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; padding: 0px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">

<li style="padding: 3px 0px 4px; margin: 0px;" value="2"><span style="font-weight: 700;">Aké osobné údaje spracúvame?</span></li>

</ol>


<p style="margin-bottom: 10px; margin-left: 14.2pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-weight: 700;">E-shop</span></p>


<p style="margin-bottom: 10px; margin-left: 14.2pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">Aby sme vám mohli predať a doručiť tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu&nbsp; meno, priezvisko, titul, &nbsp;adresa pre doručenie, telefónne číslo, email.</p>


<p style="margin-bottom: 10px; margin-left: 14.2pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">&nbsp;</p>


<p style="margin-bottom: 10px; margin-left: 14.2pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-weight: 700;">Marketing</span></p>


<p style="margin-bottom: 10px; margin-left: 14.2pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">Aby sme vám mohli zasielať informácie o&nbsp;produktoch a&nbsp;službách a&nbsp;obracať sa na vás s prieskumom trhu, &nbsp;spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu&nbsp; meno, priezvisko, titul, &nbsp;adresa pre doručenie, telefónne číslo, email.</p>


<p style="margin-bottom: 10px; margin-left: 14.2pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">&nbsp;</p>


<p style="margin-bottom: 10px; margin-left: 14.2pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-weight: 700;">Vernostný program</span></p>


<p style="margin-bottom: 10px; margin-left: 14.2pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">Aby ste mohli byť registrovaný v našom vernostnom programe, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul,&nbsp; adresa pre doručenie, telefónne číslo, email, údaje o&nbsp;nákupoch, údaje o&nbsp;platbách, údaje o&nbsp;získaných výhodách.</p>


<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">&nbsp;</p>


<ol style="margin-right: 10px; margin-bottom: 0px; margin-left: 34px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; padding: 0px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">

<li style="padding: 3px 0px 4px; margin: 0px;" value="3"><span style="font-weight: 700;">Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?</span></li>

</ol>


<ol style="margin-right: 10px; margin-bottom: 0px; margin-left: 34px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; padding: 0px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; list-style-type: lower-alpha;">

<li style="padding: 3px 0px 4px; margin: 0px;"><span style="font-weight: 700;">E-shop</span></li>

</ol>


<p style="margin-bottom: 10px; margin-left: 35.45pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej&nbsp;plnenia, a&nbsp;to najmä na prijatie a&nbsp;zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a&nbsp;prípadnej reklamácie.</p>


<p style="margin-bottom: 10px; margin-left: 35.45pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">&nbsp;</p>


<ol style="margin-right: 10px; margin-bottom: 0px; margin-left: 34px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; padding: 0px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; list-style-type: lower-alpha;">

<li style="padding: 3px 0px 4px; margin: 0px;" value="2"><span style="font-weight: 700;">Marketingová komunikácia</span></li>

</ol>


<p style="margin-bottom: 10px; margin-left: 35.45pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o&nbsp;zákazníka, poskytovania informácií o&nbsp;produktoch a&nbsp;službách a prieskumu trhu, a&nbsp;to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.&nbsp;</p>


<p style="margin-bottom: 10px; margin-left: 35.45pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">&nbsp;</p>


<ol style="margin-right: 10px; margin-bottom: 0px; margin-left: 34px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; padding: 0px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; list-style-type: lower-alpha;">

<li style="padding: 3px 0px 4px; margin: 0px;" value="3"><span style="font-weight: 700;">Vernostný program</span></li>

</ol>


<p style="margin-bottom: 10px; margin-left: 36pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti vo vernostnom programe, a&nbsp;to najmä na registráciu do vernostného programu, zbieranie údajov o&nbsp;objednávkach a&nbsp;platbách, zbieranie údajov o&nbsp;získaných výhodách a&nbsp;ich využívaní.</p>


<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">&nbsp;</p>


<ol style="margin-right: 10px; margin-bottom: 0px; margin-left: 34px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; padding: 0px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">

<li style="padding: 3px 0px 4px; margin: 0px;" value="4"><span style="font-weight: 700;">Ako nám môžete dať súhlas?</span></li>

</ol>


<ol style="margin-right: 10px; margin-bottom: 0px; margin-left: 34px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; padding: 0px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; list-style-type: lower-alpha;">

<li style="padding: 3px 0px 4px; margin: 0px;"><em>cez online formulár;</em></li>

<li style="padding: 3px 0px 4px; margin: 0px;"><em>prihlásením sa na odber noviniek;</em></li>

<li style="padding: 3px 0px 4px; margin: 0px;"><em>zaslaním oznámenia na email</em></li>

</ol>


<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">&nbsp;</p>


<ol style="margin-right: 10px; margin-bottom: 0px; margin-left: 34px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; padding: 0px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">

<li style="padding: 3px 0px 4px; margin: 0px;" value="5"><span style="font-weight: 700;">Ako môžete súhlas odvolať?</span></li>

</ol>


<p style="margin-bottom: 10px; margin-left: 21.3pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať</p>


<ol style="margin-right: 10px; margin-bottom: 0px; margin-left: 34px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; padding: 0px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; list-style-type: lower-alpha;">

<li style="padding: 3px 0px 4px; margin: 0px;"><em>cez online formulár;</em></li>

<li style="padding: 3px 0px 4px; margin: 0px;"><em>kliknutím na link „Odhlásiť z&nbsp;newslettera“, ktorý sa nachádza v&nbsp;pätičke každého reklamného mailu;</em></li>

<li style="padding: 3px 0px 4px; margin: 0px;"><em>zaslaním oznámenia na email&nbsp;<font color="#4a5977">obchod@multigo.sk</font></em></li>

<li style="padding: 3px 0px 4px; margin: 0px;"><em>zaslaním oznámenia poštou na adresu&nbsp;MultiGo, s.r.o., Kamenin 580, 943&nbsp;&nbsp;57&nbsp;Kamenin</em><em>.</em></li>

<li style="padding: 3px 0px 4px; margin: 0px;"><em><em>kliknutím na link</em>&nbsp;"<span style="color: rgb(74, 89, 119); transition: color 0.3s ease 0s;"><u>Odvolanie súhlasu"</u></span></em><span style="font-weight: 700;"></span></li>

</ol>


<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">&nbsp;</p>


<ol style="margin-right: 10px; margin-bottom: 0px; margin-left: 34px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; padding: 0px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">

<li style="padding: 3px 0px 4px; margin: 0px;" value="6"><span style="font-weight: 700;">Komu vaše údaje poskytujeme?</span></li>

</ol>


<p style="margin-bottom: 10px; margin-left: 14.2pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">S&nbsp;vašim súhlasom poskytujeme osobné údaje zmluvným partnerom, ktorí musia tieto informácie poznať, aby ich mohli pre našu spoločnosť spracúvať a&nbsp;ktorí sú zmluvne viazaní prísnou povinnosťou zachovávať dôvernosť, ako sú účtovníci a&nbsp;právni poradcovia.</p>


<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">&nbsp;</p>


<ol style="margin-right: 10px; margin-bottom: 0px; margin-left: 34px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; padding: 0px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">

<li style="padding: 3px 0px 4px; margin: 0px;" value="7"><span style="font-weight: 700;">Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?</span></li>

</ol>


<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-weight: 700;">E-shop</span></p>


<p style="margin-bottom: 10px; margin-left: 14.2pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a&nbsp;po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.</p>


<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">&nbsp;</p>


<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-weight: 700;">Kúpne zmluvy</span></p>


<p style="margin-bottom: 10px; margin-left: 14.2pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">Kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a&nbsp;po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.</p>


<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">&nbsp;</p>


<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-weight: 700;">Evidencia reklamácii</span></p>


<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">Dokumenty vzťahujúce sa k&nbsp;reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.</p>


<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">&nbsp;</p>


<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-weight: 700;">Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory</span></p>


<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.</p>


<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">&nbsp;</p>


<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-weight: 700;">Marketing</span></p>


<p style="margin-bottom: 10px; margin-left: 14.2pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v&nbsp;súvislosti s&nbsp;ktorým súhlas daná osoba dala.</p>


<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">&nbsp;</p>


<ol style="margin-right: 10px; margin-bottom: 0px; margin-left: 34px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; padding: 0px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">

<li style="padding: 3px 0px 4px; margin: 0px;" value="8"><span style="font-weight: 700;">Kam prenášame vaše osobné údaje?</span></li>

</ol>


<p style="margin-bottom: 10px; margin-left: 14.2pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny.</p>


<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">&nbsp;</p>


<ol style="margin-right: 10px; margin-bottom: 0px; margin-left: 34px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; padding: 0px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">

<li style="padding: 3px 0px 4px; margin: 0px;" value="9"><span style="font-weight: 700;">Nie ste spokojný?</span></li>

</ol>


<p style="margin-bottom: 10px; margin-left: 21.3pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email&nbsp;<a style="color: rgb(74, 89, 119); transition: color 0.3s ease 0s;">obchod@multigo.sk</a>&nbsp;. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.</p>


<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">&nbsp;</p>


<ol style="margin-right: 10px; margin-bottom: 0px; margin-left: 34px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; padding: 0px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">

<li style="padding: 3px 0px 4px; margin: 0px;" value="10"><span style="font-weight: 700;">Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?</span></li>

</ol>


<p style="margin-bottom: 10px; margin-left: 21.3pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a&nbsp;organizačné opatrenia, napríklad:</p>


<ul style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; padding: 7px 0px 5px 17px; list-style-type: square; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">

<li style="padding: 2px 0px 8px 5px;">všetky osobné údaje spracúvané na serveri našej spoločnosti sú šifrované</li>

<li style="padding: 2px 0px 8px 5px;">dôkladne kontrolujeme procesy zhromažďovania, ukladania a&nbsp;postupy spracúvania informácií vrátane fyzického zabezpečenia, aby sme sa zabezpečili pred neoprávneným prístupom do systémov</li>

<li style="padding: 2px 0px 8px 5px;">prístup k&nbsp;osobným informáciám majú len&nbsp; zamestnanci spoločnosti MultiGo, s.r.o., zmluvní partneri a&nbsp;zástupcovia, ktorí musia tieto informácie poznať, aby ich mohli pre našu spoločnosť spracúvať a&nbsp;ktorí sú zmluvne viazaní prísnou povinnosťou zachovávať dôvernosť a&nbsp;v&nbsp;prípade porušenia záväzku môže dôjsť k&nbsp;ukončeniu spolupráce.</li>

</ul>


<p style="margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">&nbsp;</p>


<ol style="margin-right: 10px; margin-bottom: 0px; margin-left: 34px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; padding: 0px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">

<li style="padding: 3px 0px 4px; margin: 0px;" value="11"><span style="font-weight: 700;">Záverečné ustanovenia</span></li>

</ol>


<p style="margin-bottom: 10px; margin-left: 21.3pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25. 5. 2018.</p>


<p style="margin-bottom: 10px; margin-left: 21.3pt; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k&nbsp;zmene spracúvania osobných údajov v&nbsp;našej spoločnosti. O&nbsp;každej zmene budete informovaný prostredníctvom emailu a&nbsp;zverejnením na našej webovej stránke.</p>